Prešovské hádzanárky ŠŠK SLŠ Prešov sú opäť na scéne...

ŠŠK SLŠ Prešov - Majster SR 2011 a dvojnásobný vicemajster Slovenska 2010, 2009, Mladý športový talent SR 2011

Návštevy

Dám gól???

ball-0044.gif from 123gifs.eu

Domov

Bulharsko

Poprosím tých, ktorí ešte nezaplatili za dopravu do Bulharska, aby sa kontaktovali s predsedom oddielu p. Petrom Bérešom (tel. 0908/318 506) a čím skôr sumu za dopravu uradili.

Zvyšnú sumu za pobyt v Bulharsku je nutné uhradiť do konca mája 2010 tajomníkovi klubu Mgr. Marošovi Hrabčákovi (tel. 0911/521 005)!

Mgr. Maroš Hrabčák    

 
ŠŠK SLŠ Prešov + hádzaná = návrat slávy ženskej hádzanej do Prešova